LEGALIZACIJE OBJEKTOV
e@mail
Izdelamo dokumentacijo za legalizacijo vseh vrst objektov.
- nadstrešnice
- vrtne lope
- garažni objekti
- vikendi
- stanovanjske hiše
KAKŠEN JE POSTOPEK
030 626 602
Takoj in hitro izpeljemo celoten postopek legalizacije.
- pridemo na ogled objekta za legalizacijo, kjerkoli v Sloveniji
- izrišemo posnetek obstoječega stanja
- izpeljemo ves upravni postopek za pridobitev potrebnih soglasij
- izdelamo ostalo dokumentacijo z namenom pridobiti gradbeno dovoljenje
ZAKAJ LEGALIZIRATI?
Ne čakajte, da vas sosed prijavi gradbeni inšpekciji, ker je vaš objekt brez potrebnih upravnih dovoljenj, temveč poskrbite, da bo vaš objekt legaliziran pravočasno.
Če so vas prijavili inšpekciji, imate še vedno možnost pridobiti gradbeno dovoljenje.
Z nami se boste izognili vsem stroškom odvetnikov.
Dobili boste pooblaščenega arhitekta, ki bo poskrbel za pravočasno legalizacijo.
Ne tvegajte, da bi postopek inšpekcije privedel do rušitve vašega objekta.
Težava bo z nami rešena dokončno.
Za informacije nas kontaktirajte na info@piramida.si ali na 030 626 602.